เพิ่มประสิทธิภาพการเลี้ยงกุ้งด้วยการเติมอากาศ

การเลี้ยงกุ้งอย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะใช้วิธีกักเก็บน้ำระดับสูงหรือวิธีการที่แม่นยำ ก็ต้องอาศัยปัจจัยสำคัญ นั่นคือ อุปกรณ์เติมอากาศเครื่องเติมอากาศแบบล้อพายซึ่งใช้งานได้จริงโดยเฉพาะ มีบทบาทสำคัญในการเลี้ยงกุ้ง:

เพิ่มออกซิเจน:การกวนน้ำ เครื่องเติมอากาศแบบล้อพายจะละลายออกซิเจนจากอากาศ ช่วยลดการขาดออกซิเจนหรือปัญหาการลอยตัวของกุ้งได้อย่างรวดเร็ว

การเจริญเติบโตที่เพิ่มขึ้น:ด้วยการผสมน้ำด้านล่างที่อุดมด้วยสารอาหารเข้ากับน้ำผิวดินที่อุดมด้วยออกซิเจน เครื่องเติมอากาศเหล่านี้จะเร่งการเจริญเติบโตของแพลงก์ตอน ส่งผลให้ผลผลิตกุ้งเพิ่มขึ้น

การล้างพิษ:การเติมอากาศส่งเสริมแบคทีเรียที่เป็นประโยชน์ที่ช่วยล้างสารพิษ และทำให้สภาพแวดล้อมในบ่อมีสุขภาพดีขึ้น

การให้อาหารที่มีประสิทธิภาพ:เพื่อรักษาความต้องการออกซิเจนของกุ้ง การเติมอากาศช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้อาหารเพื่อการเติบโตที่รวดเร็วยิ่งขึ้น

การจัดการของเสีย:เครื่องเติมอากาศแบบล้อพายป้องกันการสะสมของเสียบนพื้นผิวกุ้งและรับประกันการกระจายตัวที่สม่ำเสมอ ช่วยเพิ่มอัตราการป้อน

โดยสรุป เครื่องเติมอากาศแบบล้อหมุนเป็นหัวใจสำคัญสำหรับการเลี้ยงกุ้งอย่างมีประสิทธิภาพ จัดการกับข้อกังวลเรื่องออกซิเจน ส่งเสริมการเจริญเติบโต การล้างสารพิษ เพิ่มประสิทธิภาพการใช้อาหาร และรับประกันว่ากุ้งจะมีสุขภาพดีขึ้น


เวลาโพสต์: Sep-06-2023